Warning: Undefined array key "options" in /home/server104377/ftp/str/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Dzierżawa - Gedeon Oze

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę

Zarabiaj bez wysiłku

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę to nowoczesny sposób na stabilne źródło dochodu bez sprzedaży ziemi.

✅do 150 000 zł rocznie 

✅zarabiasz bez konieczności zajmowania się gruntem 

✅wspierasz lokalną gospodarkę 

✅minimalna wielkość ok. 1 ha

Jakie są korzyści ?

Stabilne źródło dochodu

bez sprzedaży ziemi

Brak konieczności zarządzania ziemią

Wzrost wartości nieruchomości

Wspieranie lokalnej gospodarki

Jak działa dzierżawa pola ?

Dzierżawa pola w skrócie

Dzierżawa gruntu to umowa pomiędzy właścicielem terenu a dzierżawcą, która umożliwia dzierżawcy legalne korzystanie z danego obszaru przez określony czas, w zamian za ustaloną opłatę. W ramach umowy dzierżawcy przysługuje prawo do wykorzystania terenu zgodnie z uzgodnieniami i obowiązującymi regulacjami.

Czy dzierżawiąc teren dalej jestem właścicielem?

Właściciel nadal zachowuje prawo własności, ale oddaje prawo użytkowania dzierżawcy na czas umowy.

Co z instalacją po upływie czasu dzierżawy?

Na mocy umowy zobowiązujemy się w terminie najpóźniej 6 miesięcy od rozwiązania lub zakończenia obowiązywania umowy usunąć panele słoneczne i przywrócić teren do stanu pierwotnego, jaki zastaliśmy przed rozpoczęciem inwestycji.

Scroll to Top