Dostępne dofinansowania.

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

6.000 zł (wyłącznie na mikroinstalację), 7.000 zł (mikroinstalacja z rozwiązaniem zwiększającym autokonsumpcję).

Zależy od dochodów beneficjenta. Od 40% do 100% kosztów, kwotowo: od 6.000 zł do 15.000 zł

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

 

Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu dokumentacji, ale nie piszemy wniosków. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na fotowoltaikę dla firmy w formie pożyczki pokrywającej do 85% kosztów kwalifikowanych. Poza tym nie ma dotacji dedykowanych dla przedsiębiorstw, pozostaje możliwość ubiegania się o wsparcie z agencji i funduszy o pożyczki 0% np. w ARES Suwałki.

 

Kwota uzależniona od mocy systemu i zakresu przedsięwzięcia. Od 13% kosztów (jednak nie więcej niż 25.000 zł)

do 20% kosztów (nie więcej niż 15.000 zł).

Wspieramy udział w projektach ARiMP.

Scroll to Top